Contact

Staged Otherness
stagedotherness@gmail.com
Dominika Czarnecka
d.czarnecka@gmail.com
Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności
Instytut Archeologii i Etnologii
Polskiej Akademii Nauk
Al. Solidarności 105
00-140 Warsaw Poland